Zorg

Kwaliteit

We hebben het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg. Ieder jaar verantwoorden we ons met een jaarverslag en iedere 3 jaar vindt er een audit plaats.

Klachten

We zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Het volledige reglement omtrent de afhandeling van klachten vind u via deze link: www.zorgboeren.nl/ons-erf-2/zorg

Financiering

Vergoeding van de door ons geleverde zorg is op verschillende manieren mogelijk.

Met een indicatie of beschikking vanuit het CIZ of de gemeente kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding.

De dagbesteding en logeeropvang kan via een PGB of een onderaannemerschap betaald worden.

Neemt u gerust contact op voor de mogelijkheden.